Guru dan Pegawai SMK Negeri 1 Bengkalis

NO

NAMA

NIP

JABATAN

TUGAS TAMBAHAN

1.

JOKO SARWOTHO, S.Pd

19640801 199103 1 007

GURU PRODUKTIF TEKNIK GAMBAR BANGUNAN

KEPALA SEKOLAH

2.

RUSDIYANTO, S.Pd

19781106 201102 1 001

GURU PPKN

WAKI KEPALA SEKOLAH  BID. KURIKULUM

3.

INRA, S.PdI

19840508 201102 1 001

GURU BAHASA INGGRIS

WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KESISWAAN

4.

SOFYAN HADI, SHI

 

GURU AGAMA ISLAM

WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG HUMAS

5.

JUNAIDI, ST

 

GURU TEKNIK GAMBAR BANGUNAN

WAKIL KEAPALA SEKOLAH BIDANG SARANA PRASARANA

6.

ASMI, S.PdI

19810505 200801 2 021

GURU AGAMA

WALI KELAS XII TGB

7.

NANANG HARMOYO, S.Pi, M.Si

 

GURU NKPI

KA. PROGRAM KEAHLIAN NKPI

8.

ERIKA, S.Pi

 

GURU NKPI

WALI KELAS XII NKPI

9.

KHAIRUZZUHDI, S.Pi

 

GURU NKPI

 

10.

MARINO, A.Md

 

GURU NKPI

 

11.

DEDIYANTO, S.Pi

 

GURU NKPI

KA. LABOR NKPI

12.

ZAMRI, ST

 

GURU TEKNIK GAMBAR BANGUNAN

BENDAHARA SEKOLAH

13.

AHMAD NOPRIZAL, ST

 

GURU TEKNIK GAMBAR BANGUNAN

KA. PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK GAMBAR BANGUNAN

14.

YULLYANI SARTIKA NINGSIH, ST

19810205 201503 2 002

GURU TEKNIK GAMBAR BANGUNAN

WALI KELAS X TGB

15.

SEPTIA RAHMAN, S.Pd

19880924 201503 1 003

GURU TEKNIK GAMBAR BANGUNAN

WALI KELAS XI TGB

16.

BAMBANG YUSKAR, ST

 

GURU TEKNIK GAMBAR BANGUNAN

KA. LABOR TGB

17.

M. AKHTABARI, A.Md

 

GURU TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

KEPALA TATA USAHA

18.

AFRIZAL, S.Kom

 

GURU TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

KA. PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

19.

HENDRA, S.Pd

19880908 201503 1 003

GURU TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

WALI KELAS XI TKJ

20.

RIANTI  GUSTINA, S.Pd

19900810 201503 2 007

GURU TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

WALI KELAS X TKJ

21.

ARIS AFRIADI, A.Md

 

GURU TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

KA. LABOR TKJ

22.

KHOLIZAL AMRI, S.Kom

 

GURU TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

 

23.

AGUS KURNIAWAN, S.Kom

 

GURU TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

KA. UNIT PRODUKSI

24.

YUDI ZALTA SEPTIA, M.Pd.T

19890930 201503 1 002

GURU IPA

WALI KELAS XII TKJ

25.

AMRIZAL YANRIKO, S.Pd

19870121 201503 1 008

GURU IPA

PEMBINA OSIS

26.

DARSONO, S.Si

19760914 201001 1 006

GURU MATEMATIKA

 

27.

ERIYANDI, S.PdI

 

GURU BAHASA INGGRIS

 

28

HENDRI A, A.Ma

 

GURU PJOK

 

29.

ISDAWATI, S.PdI

 

GURU BAHASA INGGRIS

 

30.

KHAIRANI, S.Sos

 

KKPI

 

31.

M. RIZAL, S.Pd

 

GURU MATEMATIKA

 

32.

MUKHIZAN ARIF, SE

 

GURU IPS

 

33.

NURAINI, S.PdI

 

GURU AGAMA ISLAM

 

34.

NURIZAN, A.Md

 

GURU KEWIRAUSAHAAN

 

35.

SITY FATMAWATI, S.Pd

 

GURU BAHASA INDONESIA DAN SENI BUDAYA

 

36.

SONDANG SOLIZAH, S.Pd

 

BAHASA INDONESIA

 

37.

WARDAYANI, SP

 

GURU IPA

 

38.

WARJO, S.Pd

19661213 199002 1 002

GURU FISIKA

 

39.

YURNI, S.Pd

 

GURU KIMIA

 

40.

ZULFIKRI, SE

 

PEGAWAI TU

 

41.

SOHIRUDIN

 

PEGAWAI TU

 

42.

BOBY

 

PEGAWAI TU

 

43.

M. ALI

 

PEGAWAI

 

44.

RITA

 

PEGAWAI